Todos nos preguntamos si algún día podremos volver a salir de casa.